Sthlm Evaluation Week

24 september, 15:00, Sidas lokaler, Valhallavägen 199

När: 24-28 september, 2018

Var: Sidas lokaler, Valhallavägen 199, Stockholm

Den 24-28 september, 2018 bjuder Expertgruppen för biståndsanalys och Sida in till Stockholm Evaluation Week (SEW). Veckan bjuder på såväl öppna seminarier som programpunkter för särskilt inbjudna. Samtliga aktiviteter äger rum i Sidas lokaler på Valhallavägen.

SEW belyser utvärderingens roll inom det moderna biståndet. Här samlas internationella nyckelaktörer inom biståndsutvärdering för möten, seminarier och nätverkande.

SEW arrangeras för första gången. Årets tema är kapacitetsutveckling inom utvärdering, en grundläggande princip i Agenda 2030. Utvärdering är ett verktyg för lärande och ansvarsutkrävande, för såväl medborgare som stat. Länders förmåga att själva utvärdera sin resursanvändning är fundamental för en demokratisk och hållbar utveckling där ingen lämnas utanför.

Utöver kapacitetsutveckling så bjuder veckan på diskussioner om biståndets förmåga att arbeta situationsanpassat, adaptivt och innovativt. Inom ramen för SEW äger också tre parallella expertmöten rum, nämligen CLEAR Global Forum, Nordic+ och Nordic Evaluators’ Meeting.

#SthlmEvalWeek

Klicka på bilden för att se programmet i större format. Du kan också läsa om de publika eventen nedan.

Seminar: Swedish Aid in Shrinking Democratic Spaces

Date: Monday, 24 September 2018
Time: 15:00-16:30 (Registration from 14.00)
We discuss development cooperation in shrinking democratic spaces. What are the possibilities and pitfalls for evaluation in this kind of context? How do actors manage rapid changes in partner countries? What are the challenges and best practices?

>> More information and registration

SEW Seminar: Looking for the “E” – Evaluation Capacity Development in the Era of Agenda 2030 
Date: Tuesday, 25 September 2018
Time: 14:00-16:45 (Registration from 13.00)
Country led evaluations are a fundamental principle in the follow-up and review process of Agenda 2030. So far, more effort seems to have gone into strengthening data and statistics – raising a concern that the “E” in M&E may be left behind. This seminar will explore the emerging landscape of evaluation capacity development initiatives and current topics that may influence its future shape.

>> More information here
>> Register here

Evaluation Findings: Do Challenge Funds Work? Lessons from a Decade Long Journey 
Date: Tuesday, 25 September 2018
Time: 
13.30-16.00
When are challenge funds an appropriate mechanism for tackling development challenges. What are the lessons for designing and managing the funds to meet identified needs? At this event, the findings of ten years’ experience of global challenge funds will be presented and discussed.

>> More information here 
>> Register here

Evaluation Findings: Donors Doing Development Differently? Lessons from Sida’s Management of the MSD Approach 
Date: Wednesday, 26 September 2018
Time: 15:00-16:45 (Registration from 14:00)
Doing Development Differently includes, among a range of factors, the identification of local problems in local contexts and adaptive approaches. But how can donors practically support this? The event will present evaluation findings of Sida’s management of programs using the Markets Systems Development (MSD) approach and explore lessons for the approach itself, adaptive management, and organizational learning more broadly.

>> More information here

>> Register here

Sida Development Talk: Capacity and Ownership – New Ways of Working 
Date: Thursday, 27 September 2018
Time: 09:00-12:00 (Registration from 08:30)
Building on a brand-new Swedish strategy for capacity development, the Nordic Joint Evaluation on the same theme from 2016, and lessons from a pilot in Ghana, this Development Talk offers an opportunity to discuss and learn about new ways of working with capacity development, ownership and sustainable development!

>> More information here
>> Register here