DDB-seminarium: Samhällsstyrning – nationellt och globalt

8 december, 11:00-13:00, Jakobsgatan 4, Stockholm

I de globala hållbara utvecklingsmålen ingår delmålen att ”bygga upp effektiva och transparenta institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer” samt att ”förbättra den inhemska kapaciteten att ta upp skatter och andra intäkter”. Dessa är intimt kopplade till delmål om att minska skuldbördan för kraftigt skuldtyngda länder och att minska alla former av korruption. Regeringen skriver i sitt förslag till biståndsbudget för 2017 att ”svenskt utvecklingssamarbete ska inriktas på att utveckla välfungerande offentliga institutioner, system och processer. Sverige ska särskilt främja opartiskhet inom områden som rekrytering till institutioner, inom skatteförvaltning och utbildningssektorn”.

Under detta seminarium presenteras kortare sammanfattningar av tre nya avhandlingar som på olika sätt behandlar styrningsfrågor kopplade till att bygga en effektiv statsförvaltning här hemma och på andra håll i världen. I ”Public administration and corruption. How to get the institutions that work” studerar Anders Sundell de små stegens väg ut ur korruption som norm, Johanna Malm studerar internationella styrningsproblem utifrån mötet mellan Kinesiska och IMF:s intressen i DR Kongo “When Chinese development finance met the IMF’s public debt norm in DR Congo” och Rasmus Broms tar sig an skatteväsendets betydelse för statens utveckling i sin avhandling “Taxation and government quality”.

I ljuset av den presenterade forskningen diskuteras sedan relevansen för det svenska utvecklingssamarbetet tillsammans med Pernilla Trägårdh, avdelningschef International Consulting Office, SCB och Per Nordlund, verks-företrädare Demokrati och Mänskliga Rättigheter, Sida.

PROGRAM

11.15 Inledning
Arne Bigsten, EBA

Presentation av EBA Development Dissertation Briefs

Anti-corruption reform – evolution or big bang? 
Anders Sundell

How does China challenge the IMF’s power in Africa?
Johanna Malm

Beskattning och institutionell kvalitet
Rasmus Broms

Samtal
Pernilla Trägårdh, Per Nordlund, Anders Sundell, Johanna Malm, Rasmus Broms
Moderator: Arne Bigsten

12.55 Avslutning

DELTAGARE
Anders Sundell, PhD, 2015, Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet
Johanna Malm, PhD, 2016, Department of Society and Globalisation, Roskilde universitet
Rasmus Broms, PhD, 2016, Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet
Pernilla Trägårdh, avdelningschef International Consulting Office, Statistiska Centralbyrån
Per Nordlund, verksföreträdare Demokrati och Mänskliga Rättigheter, Sida
Arne Bigsten, medlem av EBA

Med EBA:s Development Dissertation Briefs ges nyligen disputerade doktorer möjlighet att presentera sin forskning med fokus på relevansen för utformningen av det svenska biståndet. Med detta för vi in kunskap om såväl ny forskning som nya forskare till regering, myndigheter och övriga intressenter.