Save the Date: Riskhantering i biståndet

13 June, 14:00, Medelhavsmuseet, Fredsgatan 2

I sviktande och komplexa miljöer ställs stora krav på Sida och partners att uppnå effekt av biståndet. Utmaningen ligger bland annat i att möta de motstridiga kraven på ansvarighet och flexibilitet. Går det att uppfylla båda kraven samtidigt? Hur har det till exempel fungerat i Afghanistan? Vilka lärdomar kan dras?

EBA lanserar rapporten ’Fit for fragility? An exploration of risk stakeholders and systems inside Sida’ av Nilima Gulrajani och Linnea Mills den 13 juni. Boka in redan nu.

Mer info inom kort.

Plats: Medelhavsmuseet
Tid: Registrering 13.30. Start 14.00.