Gör resultatbaserad finansiering biståndet mer effektivt?

23 maj, 10:30-11:45, Online

Se seminariet i efterhand här:

De senaste 10–15 åren har en ny form av bistånd kommit att prövas och diskuteras internationellt: resultatbaserad finansiering. Idén är att biståndet ska betalas ut först efter att insatsen åstadkommit resultat.

Under seminariet diskuterar vi: Vad är resultatbaserad finansiering och inom vilka området har det prövats? Varför har biståndsgivare valt att arbeta med metoden? Och framför allt: är resultatbaserad finansiering ett effektivt sätt att bedriva bistånd till gagn för världens fattiga? Vilka oväntade effekter kan det ha?

Deltagare:
Geske Dijkstra, rapportförfattare, Professor Emerita, Erasmus universitet, Rotterdam
Ulf Källstig, chef Sidas Afrikaenhet
Jan Pettersson, moderator EBA

Språk: engelska.

Rapport: Payment by Results in Aid: A Review of the Evidence, Working Paper, Dijkstra, G, May 2023, The Expert Group for Aid Studies (EBA).