Livslängd och livskraft – Vad säger utvärderingar om svenska biståndsinsatsers hållbarhet?

21 February, 09:00, Sida, Stockholm

21:e februari, 9.00-10.30, rummet Oasen Sida, Stockholm

(Registrering från 8.30)

Redan tidigt i biståndets historia uttrycktes i utvärderingar och studier en oro om biståndets resultat skulle bestå efter det att givarna dragit sig tillbaka. I vilken utsträckning skulle investeringar underhållas och verksamheter fortleva och utvecklas utan extern finansiering. I en nyutkommen rapport från Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) kartläggs vilka slutsatser som kan dras om det svenska biståndets bärkraft utifrån en analys av Sidas utvärderingar. Med bärkraft, eller hållbarhet, menar vi här hur insatser fortlever och utvecklas och i vilken utsträckning resultaten består efter det att biståndsfinansieringen upphört.

På detta seminarium presenteras och diskuteras rapportens slutsatser med avseende på: hur hållbarhet bör utvärderas och bedömas i svenskt bistånd? Hur kan bärkraften i biståndet stärkas? Hur hänger tidsgränser, tidsplanering och utfasning samman med hållbarheten i biståndsinsatser? Varför saknar biståndets resultat i vissa fall hållbarhet? Varför är resultaten i andra fall hållbara? Hur bör EBA och Sida studera frågan för framtiden?

PROGRAM

  • 8.30 Registrering samt frukost, kaffe och te
  • 9.00 Cecilia Scharp, Sida hälsar välkommen!
  • 9.05 – Inledning och introduktion, Jan Pettersson, kanslichef, EBA
    • Markus Burman, EBA-kansliet Presentation av rapporten
  • 9.25 Kommentarer och reflexioner från Pernilla S Rafiqui, Kim Forss och Anna Liljelund Hedqvist
  • 10.10 – Frågor från publiken
  • 10.30 Seminariet avslutas

Talare och panel 

Pernilla S Rafiqui, Senior Monitoring & Evaluation Specialist

Kim Forss, Adante – tools for thinking AB, samt medlem av Expertgruppen för biståndsanalys

Anna Liljelund Hedqvist, Manager/Senior Consultant, NIRAS

Markus Burman, Utredningssekreterare, Expertgruppen för biståndsanalys

Jan Pettersson, Kanslichef på EBA, Moderator

@EBACommittee #bistånd #utvpol