Att tillämpa principer för fredsbyggande

10 mars, 15:00-16:30,

Se seminariet i efterhand här:

Sverige har under lång tid varit internationellt pådrivande för gemensamma principer för hur insatser i sviktande och konfliktdrabbade stater ska genomföras. I EBA-studien Practicing Peacebuilding Principles: A Study of Sweden´s Engagement in Fragile and Conflict‐Affected States undersöks hur Sverige själv har tillämpat de principer som internationella aktörer enades om genom undertecknandet av den ’Nya given’ för insatser i sviktande stater 2011.

I undersökningen placerar författarna inte mindre än 44 internationellt överenskomna principer i fyra kategorier: förståelse av kontexten i sårbara stater; samstämmighet mellan olika aktörer; ägarskap och inkludering av samarbetsländernas regering och samhälle; förändringar i utvecklingssamarbetet. Överlag har Sverige presterat väl inom dessa områden – och är till och med högt ansett som en förkämpe för principerna. Trots det skiljer sig den svenska praktiken mellan olika sårbara länder. Tillämpningen har varit bättre i exempelvis Somalia och Liberia än i Sydsudan.

Under seminariet presenteras och diskuteras rapporten av författare och panel.

Seminariet kommer att hållas på engelska.

När? Den 10 mars kl. 15.00–16.30 (Registrering och kaffe från kl. 14.30.)

Var? Medelhavsmuseet, Fredsgatan 2 i Stockholm, eller på Zoom.

Program:

15:00 Inledning, Magnus Lindell

  • Presentation av rapporten
  • Kommentarer och panelsamtal
  • Frågor från publiken

16:30 Avslutning

Talare och panel:

Jannie Lilja, Director of Studies, Peace and Development, SIPRI

Clare Lockhart, Director, Institute for State Effectiveness, Washington D.C.

Carl Skau, Deputy Director General and Head of Department for UN policy, Conflict and Humanitarian Affairs, Swedish MFA

Anders Frankenberg, Head of Department, Peace and Human Security, Sida

Moderator: Magnus Lindell, EBA