Internationellt webbinarium om stöd till lokala aktörer för ett mer effektivt humanitärt bistånd

13 juni,

Se webbinariet:

 

Det råder bred enighet om att det humanitära biståndet skulle bli bättre och mer effektivt om lokala och nationella aktörer (LNA) fick en mer framträdande roll. De är de första som reagerar i kriser, de stannar kvar under hela krisen och de stannar kvar när de internationella aktörerna lämnar. Ändå är de i stor utsträckning marginaliserade, trots internationella överenskommelser i Grand Bargain från 2016 och 2021 om att ge dem mer direkt och högkvalitativt ekonomiskt stöd.

I en nyligen genomförd utvärderingsstudie från EBA granskas hur Sverige, ett av de länder som undertecknat Grand Bargain, har tillämpat lokaliseringsagendan. Resultaten visar att begränsade framsteg har gjorts och att stora utmaningar kvarstår. I vilken utsträckning är dessa resultat representativa för den bredare internationella situationen? Finns det lärdomar att dra för andra aktörer i det humanitära systemet? Och hur kan framsteg göras mot finansieringsmålet på 25 procent för LNA, förbättrade partnerskap och förändrade maktbalanser?

Detta diskuterades i ett webbinarium torsdagen den 13 juni 2024, med deltagande av rapportförfattarna Gang Karume, oberoende konsult, DRK; Sophia Swithern, oberoende konsult, Oxford; Charlotte Lattimer, oberoende konsult, Charmonix, Frankrike. Paneldiskussion: Anita Kattakuzhy, policychef, Network for Empowered Aid Response (NEAR), Smruti Patel, grundare, Global Mentoring Initiative, Genève, Vijayalakshmi Viswanathan, konsult, tidigare senior forskningsansvarig, ALNAP

Moderator: Johan Schaar, tidigare vice ordförande i EBA och ordförande i ALNAP