Offentlig-privat samverkan och rätten till hälsa i Tanzania

22 januari, 18:00, Karlsbergsvägen 66A

Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) och Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) bjuder in till seminarium.

Alla länder – rika som fattiga – strävar efter att finna nya effektiva sätt att hantera sina växande hälsosektorer. Privatisering av hälso- och sjukvård är en global trend sedan flera decennier tillbaka. Men går det att privatisera utan vinstdrivande företag?
När privatiseringstrenden fick genomslag i Tanzania fanns ingen privat vinstdrivande sektor som kunde ta över hälso- och sjukvården. Istället klev kyrkoorganisationerna in som direkta privata partners till staten, eftersom de sedan tidigare levererat sjukvårdstjänster. Biståndsgivarna, i sin tur, ger medel till staten som för dessa vidare till de kristna sjukhusen på landsbygden.
Vad innebär detta offentlig-privata partnerskap för kyrkorna och deras självständighet? Och vad får det för konsekvenser för hälsosektorn och rätten till sjukvård i Tanzania?

FUF och EBA bjuder in till seminarium med Josephine Sundqvist, forskare och Svenska kyrkans regionala representant i östra Afrika. I sin nyligen publicerade doktorsavhandling fokuserar Josephine på hälsosektorn, offentlig-privat samverkan och privata hälsofonder i Tanzania. Josephines forskning kommer också publiceras i EBA:s rapportserie, Development Dissertation Brief.

Modererar och ställer frågor gör Lennart Wohlgemuth (FUF) och Eva Ekelund (Svenska kyrkans internationella arbete).