DDB-seminarium Svenska Biståndsformer

20 January, Stockholm

Svenska Biståndsformer
20 januari 2015, kl. 15.30–17
Bankhallen, UD, Malmtorgsgatan 3, Stockholm

Internationellt utvecklingssamarbete bör utformas utifrån mottagarländers behov. Länder äger sin egen utveckling och känner själva bäst sin situation. Efterfrågan, snarare än utbud, bör styra biståndet. Å andra sidan ökar ständigt antalet aktörer, mekanismer och former på den internationella biståndsscenen. Att renodla sitt bidrag borde leda till större genomslag.
Över åren har svenskt bistånd följt vissa huvudspår. Demokratistöd och forskningsbistånd är ett par av dessa. På senare tid diskuteras ifall sociala skyddssystem borde bli ytterligare en sådan paradgren. Handlar detta om att hitta det specifikt svenska i svenskt bistånd? Eller är det uttryck för centrala utvecklingsbehov?

Under seminariet presenteras sammanfattningar av tre aktuella avhandlingar kring dessa biståndsformer; Institutional Impediments and Reluctant Actors – the Limited Role of Democracy Aid in Democratic Development, Agnes Cornell; Transformative Social Policy in Development? Demystifying Conditional Cash Transfers in Latin America, Johan Sandberg; Aiding Science. An Analysis of Swedish Research Aid Policy 1973-2008, Veronica Brodén Gyfors. Ett samtal följer om vad aktuell forskning säger om dessa typer av bistånd. EBA lanserar med detta sin skriftserie ”Development Dissertation Briefs”.

Anmälan:
Senast torsdag 15 januari till: eba.seminarium@gov.se eller via www.eba.se. Antalet platser är begränsade.

Program:
15.00 Kaffe, te
15.30 Introduktion av EBA:s avhandlingsserie – Torgny Holmgren
15.35 How effective is democracy support? – Agnes Cornell
15.50 Swedish Research Aid Policy – Veronika Brodén Gyberg
16:05 Conditional Cash Transfers – Johan Sandberg
16.20 Panelsamtal: Rolf Carlman, Annika Sundén, Veronica Brodén Gyberg, Agnes Cornell, Johan Sandberg. Moderator: Torgny Holmgren
16.55 Sammanfattning
17.00 Seminariet avslutas

Medverkande:
Agnes Cornell (PhD, 2013), Statsvetenskapliga institutionen, Århus Universitet
Veronica Brodén Gyfors (PhD, 2013), Tema teknik och social förändring, Linköpings Universitet
Johan Sandberg (PhD, 2014), Sociologiska institutionen, Lunds Universitet
Rolf Carlman, konsult, ordf. FUF, mångårig medarbetare på Sida och SAREC.
Annika Sundén, chefsekonom, Sida
Torgny Holmgren, Executive Director, SIWI och ledamot av EBA

Välkommen!