DDB-seminarium Svenska biståndsformer

20 januari, Stockholm

Internationellt utvecklingssamarbete bör utformas utifrån mottagarländers behov. Länder äger sin egen utveckling och känner själva bäst sin situation. Efterfrågan, snarare än utbud, bör styra biståndet. Å andra sidan ökar ständigt antalet aktörer, mekanismer och former på den internationella biståndsscenen. Att renodla sitt bidrag borde leda till större genomslag.

Över åren har svenskt bistånd följt vissa huvudspår. Demokratistöd och forskningsbistånd är ett par av dessa. På senare tid diskuteras ifall sociala skyddssystem borde bli ytterligare en sådan paradgren. Handlar detta om att hitta det specifikt svenska i svenskt bistånd? Eller är det uttryck för centrala utvecklingsbehov?

Under seminariet presenteras sammanfattningar av tre aktuella avhandlingar kring dessa biståndsformer; Institutional Impediments and Reluctant Actors – the Limited Role of Democracy Aid in Democratic Development, Agnes Cornell; Transformative Social Policy in Development? Demystifying Conditional Cash Transfers in Latin America, Johan Sandberg; Aiding Science. An Analysis of Swedish Research Aid Policy 1973-2008, Veronica Brodén Gyfors. Ett samtal följer om vad aktuell forskning säger om dessa typer av bistånd. EBA lanserar med detta sin skriftserie Development Dissertation Briefs.

Program

15.30 Introduktion av EBA:s avhandlingsserie
Torgny Holmgren

15.35 How effective is democracy support?
Agnes Cornell

15.50 Swedish Research Aid Policy
Veronika Brodén Gyberg

16:05 Conditional Cash Transfers 
Johan Sandberg

16.20 Panelsamtal
Rolf Carlman
Annika Sundén
Veronica Brodén Gyberg
Agnes Cornell
Johan Sandberg
Moderator: Torgny Holmgren

Medverkande
Agnes Cornell (PhD, 2013), Statsvetenskapliga institutionen, Århus Universitet
Veronica Brodén Gyfors (PhD, 2013), Tema teknik och social förändring, Linköpings Universitet
Johan Sandberg (PhD, 2014), Sociologiska institutionen, Lunds Universitet
Rolf Carlman, konsult, ordf. FUF, mångårig medarbetare på Sida och SAREC.
Annika Sundén, chefsekonom, Sida
Torgny Holmgren, Executive Director, SIWI och ledamot av EBA