Handel – vad kan det svenska biståndet göra?

29 april, 13:00-14:30, OBS! Seminariet är helt digitalt och kommer att finnas tillgängligt i efterhand.

Här kan du se seminariet, live eller i efterhand:

Vad är handelsrelaterat bistånd (Aid for Trade)? Vad vet vi om effektiviteten i denna biståndsform, vilka är möjligheterna och vilka är riskerna? Hur mycket av det svenska biståndet är handelsrelaterat och hur kan det utvecklas?

Regeringen lägger stor vikt vid synergier mellan utvecklingssamarbetet och handelspolitiken. På seminariet lanseras underlagsrapporten ”Aid for Trade: En forskningsöversikt med rekommendationer för svenskt bistånd”, författad åt EBA av Ari Kokko och Patrik Tingvall. Rapporten är en sammanfattning av kunskapsläget inom området med ett antal möjliga handelsrelaterade prioriteringar och insatser för det svenska biståndet.

Författarna presenterar sin rapport som sedan diskuteras av en panel.

Medverkande:

Ari Kokko, professor, Handelshögskolan i Köpenhamn, rapportförfattare
Patrik Tingvall, chefsekonom Kommerskollegium, rapportförfattare
Elina Scheja, chefsekonom Sida
Lena Sellgren, chefsekonom, Business Sweden

Moderator: Sara Johansson de Silva, oberoende rådgivare i utvecklingsfrågor.

Fler namn kan tillkomma.

Seminariet hålls på svenska.