Lärdomar från Sveriges engagemang i EU:s landprogram

27 oktober, 10:00-11:30, Online

Se seminariet i efterhand här:

Partnerländer är en nyckelarena för samordning, samarbete och samarbete mellan Sverige, Europeiska unionen och övriga EU-länder. I detta webbseminarium presenterar EBA en studie som analyserar Sveriges engagemang i EU:s landprogram och gemensamma programplanering mot bakgrund av ökade insatser för att prioritera samarbete; mellan EU och medlemsstaterna.

Tillsammans med en panel diskuterar vi lärdomarna och hur dessa kan förbättra framtida europeiskt samarbete i partnerländer – från gemensam programplanering till Team Europe-initiativ.

Deltagare:
Erik Lundsgaarde
, rapportförfattare och oberoende konsult
Ahmed Ismail
, Utrikesdepartementet
Alexei Jones
, ECDPM
Annika Nordin Jayawardena
, Sida
Robert Backlund
, EU-delegationen i Kenya

Moderator: Magnus Lindell, EBA

Språk: engelska.