Svensk utvecklingsforskning – dåtid, nutid, framtid

24 november, 13:30-15:00, Medelhavsmuseet, Fredsgatan 2, Stockholm. Lokal: Hörsalen

Se seminariet här:

Svenskt bistånd förändras, liksom världen vi lever i. En ny aktuell bok av Veronika Brodén Gyberg behandlar hur svenskt bistånd har bidragit till att stärka och främja vetenskap, innovation och utveckling i låginkomstländer på olika sätt. I “Sweden’s Research Aid Policy: The Role of Science in Development” visar Veronica Brodén Gyberg bland annat hur Sverige länge varit ett föregångsland på det här området.

Samtidigt kommer Joakim Appelquist att presentera några förslag ur Forskningsfinansierings-utredningen ”En effektiv organisation för statlig forskningsfinansiering” (Dir. 2022:85) som redovisades 30 september 2023. Uppdraget var att se över organisationen av de myndigheter som finansierar forskning och innovation, för att säkerställa ett effektivt stöd som främjar nationella och internationella samarbeten. Vad skulle det här kunna innebära för svensk forskning kopplat till bistånd och utvecklingsfrågor i framtiden?

Välkomna till ett konstruktivt samtal om forskningens roll inom biståndet – dåtid, nutid och framtid.

Program

 • Presentation av Veronica Brodén Gyberg, universitetslektor, Linköpings universitet
 • Presentation av Joakim Appelquist, chef för strategisk utveckling och externa relationer på KK-stiftelsen
 • Panelsamtal med
  • Veronica Brodén Gyberg
  • Joakim Appelquist
  • Kerstin Jonsson Cisse, Sida
  • Linda Bell, FORMAS

Moderator: Mats Hårsmar, Expertgruppen för biståndsanalys