Vad hände med Sveriges bistånd under pandemin?

21 september, 13:00-14:30, Kulturhuset, Foajé 3 (vån 3), Stockholm. Ingång från Sergels torg.

Se seminariet i efterhand på youtube:

Covid-19-pandemin påverkade möjligheten att genomföra delar av det svenska biståndet. Arbetet har behövt anpassas till den nya situationen. Den nya rapporten Swedish aid in the time of the pandemic syftar till att ge en överblick av hur biståndet har anpassats, hur processen har sett ut och vad som har möjliggjort respektive förhindrat ett anpassat bistånd.

Välkommen till ett samtal om vad vi kan lära oss av pandemin. Vad var bra och vad kunde ha fungerat bättre i hanteringen av det svenska biståndet? Har tidigare kriser gjort oss bättre förberedda för den kris som pandemin innebar? Hur skiljer sig coronapandemin från andra, tidigare såväl som framtida, kriser?

Deltagare:
Carsten Schwensen,
Nordic Consulting Group
Louise Scheibel Smed,
Nordic Consulting Group
Jonas Lövkrona,
oberoende utvärderingsexpert
Pia Engstrand,
senior programansvarig, Sida
Lena B Hansson, policyrådgivare, Röda Korset
Sofia Höglund, projektledare, MSB 

Moderator: Joakim Molander, EBA