Svenskt bistånd – för de fattiga?

1 September, Stockholm

Seminarium om fattigdomsinriktningen på svenskt bistånd. Ett huvudmål för biståndet är fattigdomsminskning, men hur inriktat på fattiga länder, respektive på fattiga människors situation inom länder är biståndet? Utgångspunkten för seminariet är de lärdomar om vad som fungerar i fattigdomsbekämpning som Chronic Poverty Report 2014 har kommit fram till.

Tid: kl 9:00-12:00, registrering from kl 8:30 

Plats: Rosenbads konferenscenter, Drottninggatan 5, Stockholm – boka den 1 september!