Svenskt bistånd – för de fattiga?

1 september, 09:00-12:00, Rosenbads konferenscenter, Drottninggatan 5, Stockholm

Seminarium om fattigdomsinriktningen på svenskt bistånd.

Ett huvudmål för biståndet är fattigdomsminskning, men hur inriktat på fattiga länder, respektive på fattiga människors situation inom länder är biståndet? Utgångspunkten för seminariet är de lärdomar om vad som fungerar i fattigdomsbekämpning som Chronic Poverty Report 2014 har kommit fram till, vilka presenteras av rapportförfattaren Andrew Shepherd.

Under seminariet presenteras rapporterna The Poverty Focus of Swedish Bilateral Aid: A Comparative Analysis och Poverty Focus in Selected Swedish Portfolios genomförda av Bob Baulch och Mats Hårsmar. Baulch har sammanställt kurvor och index över det svenska bilaterala biståndets fattigdomsfokusering. Hårsmar har studerat det bilaterala biståndet till de 12 länderna där Sverige bedriver långsiktigt utvecklingsbistånd.