Svenskt bistånd i krympande demokratiska utrymmen

24 September, 15:00 – 16:30, Oasen, Sida, Valhallavägen 199

Plats: Rummet Oasen Sida, Stockholm

Datum: Måndag, 24 September 2018

Tid: 15:00-16:30 (Registrering från 14.00)

På flera håll i världen utmanas nu demokratiska system inifrån. Vi ser exempel på hur minoriteters rättigheter och pressens frihet hotas, hur auktoritära regimer kringskär yttrandefrihet, akademisk frihet och politisk opposition. Det civila samhället får svårare att verka, vilket påverkar möjligheterna till utvecklingssamarbeten. Hur utformas bistånd i ett krympande demokratiskt utrymme? Hur hanteras snabba förändringar? Och hur kan samarbetet utvärderas?

Annika Silva Leander, Head of Democracy Assessment and Political Analysis, IDEA presenterar färsk forskning om det demokratiska utrymmets status globalt, med särskilt fokus på det civila samhället.

Forskarna Åsa Eldén och Paul Levin presenterar observationer och analys från en pågående EBA-studie om effekterna av det krympande utrymmet i Turkiet.

Charlotta Norrby, enhetschef Civila samhället Sida deltar i det efterföljande samtalet.

MEDVERKANDE:

Annika Silva Leander, Head of Democracy Assessment and Political Analysis Institute for Democracy and Electoral Assistance, IDEA

Åsa Eldén, FD, gästforskare SUITS, Stockholms universitet

Paul Levin, FD, föreståndare SUITS, Stockholms universitet

Charlotta Norrby, Enhetschef Civila samhället, Sida

Moderator:

Helena Lindholm, Professor i freds- och utvecklingsforskning, Göteborgs universitet, och ordförande i EBA.

PROGRAM

14.00 Registrering, kaffe och te
15.00 Inledning
Helena Lindholm, ordförande EBA
Hur mår demokratin globalt? 
Annika Silva Leander, IDEA
Utmaningar för svenskt bistånd i ett krympande demokratiskt utrymme – exempel från Turkiet
Åsa Eldén och Paul Levin, Stockholms universitet
Diskussion
Panel: Åsa Eldén, Paul Levin, Annika Silva Leander och Charlotta Norrby
 Moderator: Helena Lindholm
16.30       Seminariet avslutas

Seminariet kommer att hållas på svenska.

För frågor kontakta ud.eba.seminarium@gov.se.

 

Sthlm Evaluation Week, 24-28 september

Seminariet är en del av Sthlm Evaluation Week (SEW) som äger rum på Sida, 24-28 september 2018. SEW är ett initiativ från Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) och Sida. Veckan bjuder på seminarier med fokus på utvärderingens roll inom det moderna biståndet. Årets tema är kapacitetsutveckling inom utvärdering.