Svenskt bistånd i krympande demokratiska utrymmen

24 september, 15:00-16:30, Oasen, Sida, Valhallavägen 199

På flera håll i världen utmanas nu demokratiska system inifrån. Vi ser exempel på hur minoriteters rättigheter och pressens frihet hotas, hur auktoritära regimer kringskär yttrandefrihet, akademisk frihet och politisk opposition. Det civila samhället får svårare att verka, vilket påverkar möjligheterna till utvecklingssamarbeten. Hur utformas bistånd i ett krympande demokratiskt utrymme? Hur hanteras snabba förändringar? Och hur kan samarbetet utvärderas?

Annika Silva Leander, Head of Democracy Assessment and Political Analysis, IDEA presenterar färsk forskning om det demokratiska utrymmets status globalt, med särskilt fokus på det civila samhället.

Forskarna Åsa Eldén och Paul Levin presenterar observationer och analys från en pågående EBA-studie om effekterna av det krympande utrymmet i Turkiet. Charlotta Norrby, enhetschef Civila samhället Sida deltar i det efterföljande samtalet.

Program

15.00 Inledning
Helena Lindholm, ordförande EBA och Professor i freds- och utvecklingsforskning, Göteborgs universitet.

Hur mår demokratin globalt?
Annika Silva Leander, Head of Democracy Assessment and Political Analysis Institute for Democracy and Electoral Assistance, IDEA

Utmaningar för svenskt bistånd i ett krympande demokratiskt utrymme – exempel från Turkiet
Åsa Eldén, FD, gästforskare SUITS, Stockholms universitet
Paul Levin, FD, föreståndare SUITS, Stockholms universitet

Diskussion
Åsa Eldén, FD, gästforskare SUITS, Stockholms universitet
Paul Levin, FD, föreståndare SUITS, Stockholms universitet
Annika Silva Leander, Head of Democracy Assessment and Political Analysis Institute for Democracy and Electoral Assistance, IDEA
Charlotta Norrby, Enhetschef Civila samhället, Sida

Moderator: Helena Lindholm

16.30 Seminariet avslutas

 

Sthlm Evaluation Week, 24-28 september

Seminariet är en del av Sthlm Evaluation Week (SEW) som äger rum på Sida, 24-28 september 2018. SEW är ett initiativ från Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) och Sida. Veckan bjuder på seminarier med fokus på utvärderingens roll inom det moderna biståndet. Årets tema är kapacitetsutveckling inom utvärdering.