Uppdrag fred! Lärdomar från Folke Bernadotteakademins fredsbyggande arbete

11 maj, 14:30-16:00, Medelhavsmuseet, Fredsgatan 2, Stockholm, och digitalt

Se seminariet i efterhand här:

Folke Bernadotteakademin har sedan starten 2002 blivit en allt viktigare aktör inom svenskt bistånd. Myndigheten fokuserar på områden av stor vikt för uppfyllandet av 2030-agendan och för svensk biståndspolitik: fred, konflikt, krishantering samt rättsstatens principer. Under de senaste femton åren har myndigheten fått allt fler uppdrag i regeringens strategier, ett breddat mandat och en över tid allt större verksamhet.

Detta seminarium uppmärksammar EBA-rapporten In Pursuit of Sustainable Peace: An Evaluation of the Folke Bernadotte Academy, 2008–2019, författad av Nicklas Svensson, Julian Brett, Adam Moe Fejerskov och Charlotte Bonnet.

Under seminariet presenterar författarna sin rapport och vi diskuterar frågor som: Vilka är de viktigaste resultaten och lärdomarna av myndighetens arbete? Hur samarbetar Folke Bernadotteakademin med övriga aktörer i fragila och konfliktfyllda miljöer? Vilka är utmaningarna och möjligheterna med att i en biståndsorganisation arbeta evidensbaserat? Hur bör myndigheten ta sig an sitt uppdrag framöver? Hur kan UD använda sig av FBA på ett så strategiskt sätt som möjligt? Hur kan FBA:s roll i det svenska biståndet stärkas för framtiden?

Program:

  • Välkomna
  • Presentation av rapporten
  • Samtal modererat av Johan Schaar
  • Frågor från publiken
  • Avslutande ord

Medverkande:

Per Olsson Fridh, generaldirektör FBA

Nicklas Svensson, rapportförfattare

Erik Melander, professor i freds- och konfliktforskning, Uppsala universitet

Julian Brett, rapportförfattare

Adam Moe Fejerskov, rapportförfattare

Moderator: Johan Schaar, vice ordförande i EBA

 

Seminariet hålls på engelska.