Svenskt utvecklingssamarbete med Etiopien – 60 år av lärdomar

8 december, 13:00-14:30, Medeltidsmuseet, Strömparterren 3, Stockholm

Se seminariet i efterhand här:

Ett av Sveriges längsta och viktigaste utvecklingssamarbeten genom tiderna, är det med Etiopien. Viktiga områden har varit landsbygds-utveckling och utbildning, men också demokrati och mänskliga rättigheter.

Detta seminarium uppmärksammar EBA-rapporten Swedish Development Cooperation with Ethiopia: Sixty Years of Lessons Learned.

Under seminariet presenterar författarna sin rapport och vi diskuterar frågor som: Vilka är de viktigaste resultaten av utvecklingssamarbetet med Etiopien ur ett längre tidsperspektiv? Vilka är de viktigaste lärdomarna att dra för Sverige som biståndsgivare? Hur bör Sverige arbeta framöver, med tanke på den situation landet befinner sig i just nu?

Deltagare:
Åsa Andersson, biståndsråd, Sveriges ambassad i Etiopien

Arne Bigsten, professor emeritus, Göteborgs universitet

Fantu Cheru, professor emeritus, African Studies Center

Stina Karltun, tidigare Sidamedarbetare, Addis Abeba 20142016

Bereket Kebede, rapportförfattare, professor, University of East Anglia

Moderator: Kim Forss, EBA

Språk: engelska