DDB-seminarium: Att verkligen förändra: lärdomar om deltagande, socialt entreprenörskap och fattigdomsbekämpning i Afrika

21 augusti, 09:00-10:30, Zoom

Se seminariet i efterhand.

Hur kan risker och orättvisor i deltagandeprocesser identifieras och förebyggas? Vad krävs för att socialt entreprenörskap ska bidra till samhällsförändring? Vad har kontantbidrag för effekter på fattigdom och social rättvisa?

Dessa är några av de frågor som seminariet berör, genom exempel från ekoturism, sanitetssektorn och kontantbidragsprogram i Kenya och Sydafrika. Nydisputerade Helena Kraff, Suvi Kokko och Stefan Granlund presenterar sina arbeten som publicerats som del av EBAs serien Development Dissertation Briefs (DDB), sammanfattningar av nya avhandlingar. Missa inte denna möjlighet att följa med i den senaste utvecklingsforskningen från svenska universitet!

Talare
Helena Kraff, fil dr i design, Högskolan för konst och design, Göteborgs universitet
Suvi Kokko, fil dr i entreprenörskap och innovation, Sveriges lantbruksuniversitet
Stefan Granlund, fil dr i landsbygdsutveckling, Sveriges lantbruksuniversitet

Helena Lindholm, moderator och ordförande EBA

Presentationer
Exploring pitfalls of participation – and ways towards just practices through a participatory design process in Kisumu Kenya
Helena Kraff

Transforming society through multilevel dynamics: A case of social entrepreneurship in the sanitation sector
Suvi Kokko

The Promise of Payday: Exploring the role of state cash transfers in post-apartheid rural South Africa
Stefan Granlund