Carpe Per Diem – Bruk och missbruk av per diem och reseersättningar i internationellt bistånd (och vad givare kan göra åt saken)

14 January, 14:00 – 15:20, Karlavägen 102 våning 7

Under 2000-talet har det vuxit fram en forskningslitteratur om missbruk av reseersättningar och traktamente i samband med workshops, seminarier och utbildningar i biståndsfinansierade insatser.

Fenomenet kan vid en första anblick tyckas marginellt. Vissa forskare och bedömare menar dock att missbruket i enskilda länder är betydande och att statstjänstemän spenderar sin tid på fel sätt på grund av ett överdrivet eller förfelat deltagande i workshops och seminarier finansierade med biståndsmedel.

Frågan om missbruk av traktamenten och reseersättningar har fått begränsad uppmärksamhet inom svenskt utvecklingssamarbete. Samtidigt har just svenskt bistånd ett förhållandevis stort fokus på de länder och den typ av aktiviteter där befintlig litteratur beskriver att Per diem-problematiken är stor.

En nyutkommen underlagsrapport från Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) summerar befintlig kunskap: Vilken påverkan har fenomenet på projekt, budgetar och incitament? Hur bör problemet hanteras av biståndsgivare? Vid detta seminarium presenteras och diskuteras rapportens slutsatser och rekommendationer.

PROGRAM

13:45 Registrering, kaffe och te
14:00 Inledning och introduktion

Jan Pettersson, kanslichef, EBA

Presentation av rapporten

Arne Tostensen, Chr. Michelsen Institute

14.25 Kommentarer och reflexioner från Annie Sturinge, Anders Sundell m.fl.
14.55 Frågor och kommentarer från publiken
15.20 Seminariet avslutas

 

MEDVERKANDE:

Annie Sturinge, utvecklingsekonom, redaktör för Mänsklig Säkerhet

Anders Sundell, Universitetslektor, Göteborgs Universitet

Arne Tostensen, Senior forskare, Chr. Michelsen Institute

Rapport:

Arne Tostenen (2018), In Pursuit of Per Diem – Donor and Recipient Practices of Per Diem Payment, EBA Working Paper, Oktober 2018, Expertgruppen för biståndsanalys, Sweden