DDB-seminarium SRHR

14 juni, 14:00, Pressrummet UD, Fredsgatan 6

En stor del av det svenska biståndet går till Sexuell och Reproduktiv Hälsa och Rättigheter och det är viktigt att vi förstår vad som behövs för att vara en ledande aktör på området. Stöd till SRHR utgör drygt 60 procent av svenskt hälsobistånd genom Sida.

Sedan början på 1990-talet har mödradödligheten i världen minskat med nästan 50 procent, men fortfarande dör en kvinna eller flicka varannan minut, på grund av komplikationer vid graviditet eller barnafödande, många till följd av osäkra aborter. Politiska åtgärder runt om i världen inskränker människors sexuella och reproduktiva rättigheter. Exempelvis the Global Gag Rule, som den amerikanska administrationen återinfört, som hindrar amerikanskt bistånd att finansiera organisationer som förespråkar eller tillhandahåller abort.

I mars 2017 var Sverige medarrangör till den internationella konferensen She Decides om kvinnors rättigheter och rätten att bestämma över sin egen kropp. Vid konferensen annonserade Isabella Lövin ett ökat stöd till SRHR om 200 miljoner kronor.

För att stärka människors sexuella och reproduktiva rättigheter krävs mer resurser till hälsovård men även andra delar av samhället måste förändras. Det handlar även om att stärka synen på rätten att bestämma över sin sexualitet och sina egna kroppar genom lagstiftning och förändrade normer och attityder. Där kan bland annat sexualundervisning spela en viktig roll.

Under seminariet presenteras sammanfattningar av aktuella avhandlingar inom SRHR och internationellt bistånd. Ett samtal med representanter från Utrikesdepartementet och Sida om relevansen för det svenska biståndet följer .

Program

14:00 Inledning
Julia Schalk, Samordnare för policyutveckling och internationell politik, RFSU, och ledamot av EBA

Presentationer
Effects of Violent Conflict on Womend and Children: Sexual Behavior, Fertility and Infant Mortality in Rwanda and the Democratic Republic of Congo
Elina Lindskog (PhD, 2016), Sociologiska institutionen, Stockholms universitet

The Quest for Maternal Survival in Rwanda: Paradoxes in Policy and Practice from the Perspective of Near-Miss Women, Recent Fathers and Healthcare Providers
Jessica Påfs (PhD, 2016), Institutionen för kvinnor och barns hälsa, Uppsala Universitet

Increasing Access to Abortion: Perspectives on Provider Availability from Different Settings 
Susanne Sjöström (PhD 2017), Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet

15.00 Samtal
Vad behöver Sverige göra för att bidra till att stärka SRHR i dagens politiska klimat? Vad bör vi göra för att vara relevanta på detta område inom biståndet?
Samtal mellan författarna, Åsa Andersson och Efraim Gomez. Moderator: Julia Schalk

15:55 Avslutning

Medverkande
Anna Kågesten (PhD, 2017), Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health
Elina Lindskog (PhD, 2016), Sociologiska institutionen, Stockholms universitet
Jessica Påfs (PhD, 2016), Institutionen för kvinnor och barns hälsa, Uppsala Universitet
Susanne Sjöström (PhD 2017), Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet
Åsa Andersson, Sida
Efraim Gomez,  Enhetschef, Enheten för FN-politik, Utrikesdepartementet
Julia Schalk, Samordnare för policyutveckling och internationell politik, RFSU, och ledamot av EBA