DDB-seminarium SRHR

14 June, 14:00, Pressrummet UD, Fredsgatan 6

En stor del av det svenska biståndet går till Sexuell och Reproduktiv Hälsa och Rättigheter och det är viktigt att vi förstår vad som behövs för att vara en ledande aktör på området. Stöd till SRHR utgör drygt 60 procent av svenskt hälsobistånd genom Sida.

Sedan början på 1990-talet har mödradödligheten i världen minskat med nästan 50 procent, men fortfarande dör en kvinna eller flicka varannan minut, på grund av komplikationer vid graviditet eller barnafödande, många till följd av osäkra aborter. Politiska åtgärder runt om i världen inskränker människors sexuella och reproduktiva rättigheter. Exempelvis the Global Gag Rule, som den amerikanska administrationen återinfört, som hindrar amerikanskt bistånd att finansiera organisationer som förespråkar eller tillhandahåller abort.

I mars 2017 var Sverige medarrangör till den internationella konferensen She Decides om kvinnors rättigheter och rätten att bestämma över sin egen kropp. Vid konferensen annonserade Isabella Lövin ett ökat stöd till SRHR om 200 miljoner kronor.

”She Decides är ett ställningstagande för kvinnors rättigheter och självklara rätt att bestämma över sin egen kropp. Vi ska mobilisera politiskt och finansiellt stöd och visa att det finns en motkraft till den oroande utveckling vi ser såväl i USA som andra delar av världen”

Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat.

För att stärka människors sexuella och reproduktiva rättigheter krävs mer resurser till hälsovård men även andra delar av samhället måste förändras. Det handlar även om att stärka synen på rätten att bestämma över sin sexualitet och sina egna kroppar genom lagstiftning och förändrade normer och attityder. Där kan bland annat sexualundervisning spela en viktig roll.

Under seminariet presenteras sammanfattningar av tre aktuella avhandlingar om SRHR och internationellt bistånd. Ett samtal med representanter från Utrikesdepartementet och Sida om relevansen för det svenska biståndet följer .

 

Program

13:30 Registrering och kaffe/té

14:00 Inledning– Julia Schalk

Presentationer:

Effects of Violent Conflict on Womend and Children: Sexual Behavior, Fertility and Infant Mortality in Rwanda and the Democratic Republic of Congo – Elina Elveborg Lindskog

The Quest for Maternal Survival in Rwanda: Paradoxes in Policy and Practice from the Perspective of Near-Miss Women, Recent Fathers and Healthcare Providers – Jessica Påfs

Increasing Access to Abortion: Perspectives on Provider Availability from Different Settings – Susanne Sjöström

15.00 Samtal mellan författarna och Åsa Andersson och Efraim Gomez: Vad behöver Sverige göra för att bidra till att stärka SRHR i dagens politiska klimat? Vad bör vi göra för att vara relevanta på detta område inom biståndet? Moderator: Julia Schalk

15:55 AvslutningJulia Schalk

16.00 Seminariet avslutas

 

Under seminariet presenteras kortfattat även Strategy for supporting low-income countries in building a midwifery profession av Malin Bogren och Moving upstream: Gender norms and emerging sexual experiences in early adolescence av Anna Kågesten vilka tyvärr ej har möjlighet att närvara vid seminariet.

Anmälan: Senast onsdag 7 juni till: ud.eba.seminarium@gov.se eller via www.eba.se.

Antalet platser är begränsade.

 

Medverkande:

Anna Kågesten (PhD, 2017), Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health

Elina Lindskog (PhD, 2016), Sociologiska institutionen, Stockholms universitet

Jessica Påfs (PhD, 2016), Institutionen för kvinnor och barns hälsa, Uppsala Universitet

Susanne Sjöström (PhD 2017), Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet

Åsa Andersson, Sida

Efraim Gomez,  Enhetschef, Enheten för FN-politik, Utrikesdepartementet

Julia Schalk, Samordnare för policyutveckling och internationell politik, RFSU, och ledamot av EBA

 

Välkommen!