Vad är Sextortion – och hur kan biståndet bekämpa det?

11 november, 10:00-11:30, Online (Zoom)

Se seminariet i efterhand.

De senaste åren har missbruk av makt och position i utbyte mot sex, så kallad ”sextortion”, uppmärksammats allt mer internationellt. Sextortion är både en form av korruption och av könsbaserat våld. Det är svårt att bekämpa, eftersom det ofta faller mellan stolarna inom lagstiftning, policy och praktik. Stigmat som sextortion är behäftat med bidrar till ökad sårbarhet hos offren och straffrihet för förövarna.

En ny EBA-rapport, Sextortion: Corruption and Gender-Based Violence, kartlägger kunskapsläget, presenterar fallstudier från Tanzania och Colombia och kommer med rekommendationer för hur sextortion bör angripas inom utvecklingssamarbetet.

Några frågor som kommer att lyftas under seminariet är: Hur ska begreppet och fenomenet sextortion förstås och definieras? Hur ser offrens sårbarhet och förövarnas straffrihet ut i olika kontexter? Hur arbetar olika utvecklingsaktörer med frågan?

Talare och övriga medverkande

Åsa Eldén, fil. dr. i sociologi, rapportförfattare
Dolores Calvo, fil. dr. i sociologi, rapportförfattare
Silje Lundgren, fil. dr. i kulturantropologi, rapportförfattare
Ulla Andrén, chef för regionalt samarbete i Afrika söder om Sahara, Sida
Petra Tötterman Andorff, generalsekreterare, Kvinna till Kvinna
Ulrik Åshuvud, styrelseordförande, Transparency International Sverige
Mia Mjengwa Bergdahl, Karibu Tanzania Organisation

Moderator: Sara Johansson de Silva, Expertgruppen för biståndsanalys.

Praktisk information för deltagare på zoom

Var vänlig skriv in ditt namn och eventuell organisation när du registrerar dig. Enbart talare kommer att synas i bild, medan alla andra kommer att ha sin video avstängd. I zoom är det möjligt att ställa frågor dels via chatt, dels genom att tala i mikrofonen. Frågor som ställs i chatten kommer att fångas upp av moderatorn. För att ställa frågor själv, använd handvinkningssymbolen och vänta tills du blir inkopplad.

Seminariespråk: svenska.