DDB-seminarium: Grön styrning – hur går vi från ord till handling?

28 May, 13:00 – 14:30, Postmuseum, Lilla Nygatan 6, 111 28 Stockholm

Se seminariet i efterhand, här.

Vilka utmaningar möter lokala byråkrater som ska hantera ett lands naturtillgångar, med effekter för utsatta människor?
Hur kan man samarbeta så storskaligt som de globala klimatutmaningarna kräver?
Hur kommer det sig att normen om asylrätt för klimatflyktingar fått mindre genomslag än idén om riskreduktion för naturkatastrofer?

Det är några av de frågor som blir belysta under detta seminarium, med anledning av att EBA publicerar tre DDB-rapporter (Development Dissertation Briefs; sammanfattningar av nya avhandlingar).

Nydisputerade Elin Jakobsson, Stefan Linde och Marcus Wangel, presenterar sina arbeten. Medverkar gör också Maria van Berlekom, chef för Sidas enhet för globala miljösamarbeten. Moderator: Janet Vähämäki.

Missa inte denna möjlighet att följa med i den senaste forskningen om styrning av klimat och utveckling!

Elin Jakobsson (FD, 2018), Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer, Stockholms universitet
Stefan Linde (FD, 2018), Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Luleå tekniska universitet
Marcus Wangel (FD, 2018), Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet
Maria van Berlekom, Chef för Enheten för globala miljösamarbeten, Sida. Kommentator.
Janet Vähämäki, ledamot i EBA, chef för enheten för utveckling och resurser på Stockholm Environment Institute, forskare på SCORE, Stockholm Center for Organisational Research. Moderator.

PROGRAM:

12.30 Registrering med lättare lunch

13:00 Inledning med Janet Vähämäki, ledamot EBA

13:05 DDB-presentationer

  • Elin Jakobsson – International Acceptance of Climate Security Norms
  • Stefan Linde – A Climate for Change? Political Communication and the Prospects of Large-Scale Collective Action on Climate Change
  • Marcus Wangel – Samverkan inom skogsförvaltning i låginkomstländer – Utmaningar, lärdomar från Indien och vägar framåt

13:50 Kommentarer från Maria van Berlekom, Enheten för globala miljösamarbeten, Sida. Därefter paneldiskussion följt av frågor från publik.

14:30 Seminariet avslutas