DDB-seminarium: Grön styrning – hur går vi från ord till handling?

28 maj, 13:00-14:30, Postmuseum, Lilla Nygatan 6, 111 28 Stockholm

Se seminariet i efterhand.

Vilka utmaningar möter lokala byråkrater som ska hantera ett lands naturtillgångar, med effekter för utsatta människor? Hur kan man samarbeta så storskaligt som de globala klimatutmaningarna kräver? Hur kommer det sig att normen om asylrätt för klimatflyktingar fått mindre genomslag än idén om riskreduktion för naturkatastrofer?

Det är några av de frågor som blir belysta under detta seminarium, med anledning av att EBA publicerar tre DDB-rapporter (Development Dissertation Briefs; sammanfattningar av nya avhandlingar). Nydisputerade Elin Jakobsson, Stefan Linde och Marcus Wangel presenterar sina arbeten. Missa inte denna möjlighet att följa med i den senaste forskningen om styrning av klimat och utveckling!

Program
13:00 Inledning

Janet Vähämäki, ledamot i EBA, chef för enheten för utveckling och resurser på Stockholm Environment Institute, forskare på SCORE, Stockholm Center for Organisational Research.

13:05 Presentationer

International Acceptance of Climate Security Norms
Elin Jakobsson (FD, 2018), Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer, Stockholms universitet

A Climate for Change? Political Communication and the Prospects of Large-Scale Collective Action on Climate Change
Stefan Linde (FD, 2018), Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Luleå tekniska universitet

Samverkan inom skogsförvaltning i låginkomstländer – Utmaningar, lärdomar från Indien och vägar framåt
Marcus Wangel (FD, 2018), Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet

13:50 Kommentarer, paneldiskussion och frågor från publiken
Maria van Berlekom, Enheten för globala miljösamarbeten, Sida