Försvinner biståndet i administration?

16 June, 10:00 – 11:30, Zoom

I en nyligen publicerad EBA-rapport drar statsvetaren Daniel Tarschys slutsatsen att regeringens styrning av biståndets administrativa kostnader behöver förändras.

Vid detta seminarium diskuteras rapportens slutsatser, som berör följande frågor:

Hur mycket ska det få kosta att förmedla bistånd? Riskerar pengar att försvinna i administration och transaktionskostnader? Eller kan tvärtom ett alltför restriktivt förvaltningsanslag minska biståndets effektivitet?

Vet vi hur höga eller låga förvaltningskostnaderna är i svenskt bistånd – och vad finns det för alternativ till dagens styrning?

Seminariet sker på svenska.

MEDVERKANDE:
Daniel Tarschys, Professor emeritus Stockholms Universitet, senior rådgivare SIEPS, tidigare statssekreterare i Statsrådsberedningen, generalsekreterare i Europarådet, ordförande i Utrikesutskottet mm.

Marie Ottosson, Överdirektör på Sida.

Clas Olsson, GD, Ekonomistyrningsverket.

Magnus Lindell, EBA-ledamot, tidigare internationell chef vid Riksrevisionen. (moderator).

PROGRAM:
Rapporten presenteras av Daniel Tarschys
Kommentarer, diskussion
Frågor från publiken (obs! endast för registrerade deltagare på Zoom)

EBA-rapporten av Biståndets förvaltningskostnader. För stora? Eller kanske för små? EBA 2020:03 av Daniel Tarschys kan laddas ner här.

Online:
Detta är ett webbseminarium via Zoom. Registrera dig via länken här
Det går också att följa seminariet live eller i efterhand på denna sida.

Var vänlig ange ditt namn och organisation vid registrering. Notera att endast presentatörer kommer att ha sina kameror aktiverade, övriga deltagare deltar i mötet med sina mikrofoner avstängda (”mute-läge”). I Zoom är det möjligt att ställa frågor genom att skriva i chatten eller genom att trycka på ”räcka upp handen”-symbolen – frågan blir då fördelad av moderator och deltagaren får ordet.