Försvinner biståndet i administration?

16 juni, 10:00-11:30, Zoom

Se seminariet i efterhand.

I en nyligen publicerad EBA-rapport ”Biståndets förvaltningskostnader. För stora? Eller kanske för små?” drar statsvetaren Daniel Tarschys slutsatsen att regeringens styrning av biståndets administrativa kostnader behöver förändras.

Vid detta seminarium diskuteras rapportens slutsatser, som berör följande frågor:

  • Hur mycket ska det få kosta att förmedla bistånd?
  • Riskerar pengar att försvinna i administration och transaktionskostnader? Eller kan tvärtom ett alltför restriktivt förvaltningsanslag minska biståndets effektivitet?
  • Vet vi hur höga eller låga förvaltningskostnaderna är i svenskt bistånd – och vad finns det för alternativ till dagens styrning?

Medverkande
Daniel Tarschys, professor emeritus Stockholms Universitet, senior rådgivare SIEPS, tidigare statssekreterare i Statsrådsberedningen, generalsekreterare i Europarådet, ordförande i Utrikesutskottet mm.
Marie Ottosson, överdirektör på Sida.
Clas Olsson, GD, Ekonomistyrningsverket.
Magnus Lindell, EBA-ledamot, tidigare internationell chef vid Riksrevisionen. (moderator).