Tillit och kontroll – hur balanserar biståndet sin styrning mellan dessa?

23 oktober, 10:00-11:30, Online (Zoom)

Se seminariet i efterhand.

Kritiken mot ”New Public Management” har gjort att alternativet – tillitsbaserad styrning – har blivit ett allt mer populärt begrepp inom statlig förvaltning. Men hur står det till inom biståndet? Stora avstånd mellan partners, hög komplexitet i genomförandet och ojämlika förhållanden innebär särskilt stora utmaningar för att skapa tillit inom utvecklingssamarbetet.

Medverkande
Susanna Alexius, rapportförfattare, docent, Stockholms Centrum för forskning om offentlig sektor (SCORE)
Janet Vähämäki, rapportförfattare, forskare och enhetschef, Stockholm Environment Institute (SEI), samt ledamot i EBA
Lena Ingelstam, generalsekreterare, Diakonia
Ola Segnestam-Larsson, forskare, Ersta Sköndal Bräcke Högskola
Emma Sterky, huvudsekreterare Agenda 2030, tidigare Tillitsdelegationen.

Moderator: Mats Hårsmar, bitr. kanslichef Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)