Tillit och kontroll – hur balanserar biståndet sin styrning mellan dessa?

23 October, 10:00 – 11:30, Online (Zoom) Registrera dig för Zoom på länken nedan

Seminariet ägde rum fredag den 23 oktober, kl 10 – 11:30.

Det kan ses i sin helhet här:

 

Kritiken mot ”New Public Management” har gjort att alternativet – tillitsbaserad styrning – har blivit ett allt mer populärt begrepp inom statlig förvaltning.

Men hur står det till inom biståndet? Stora avstånd mellan partners, hög komplexitet i genomförandet och ojämlika förhållanden innebär särskilt stora utmaningar för att skapa tillit inom utvecklingssamarbetet.

 

När: Fredag 23 oktober, kl 10 – 11:30
Var: Seminariet sänds live på EBA:s hemsida. Om du vill ha möjlighet att ställa frågor, vänligen anmäl dig till medverkan via Zoom.

Medverkande:
Susanna Alexius, rapportförfattare, docent, Stockholms Centrum för forskning om offentlig sektor (SCORE)

Janet Vähämäki, rapportförfattare, forskare och enhetschef, Stockholm Environment Institute (SEI), samt ledamot i EBA

Lena Ingelstam, generalsekreterare, Diakonia

Ola Segnestam-Larsson, forskare, Ersta Sköndal Bräcke Högskola

Emma Sterky, huvudsekreterare Agenda 2030, tidigare Tillitsdelegationen.

Moderator: Mats Hårsmar, bitr. kanslichef Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)

Register in advance for this webinar:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_4UTRTJS2RTaPUhTN1VCNKQ

After registering, you will receive a confirmation email containing information about joining the webinar.