Det internationella humanitära systemet – klarar det utmaningarna?

19 december, 14:30-16:00, Medelhavsmuseet, Fredsgatan 2, Stockholm

Hur väl klarar det internationella humanitära systemet att skydda liv och hälsa, minska hunger och hantera flyktingkriser orsakade av såväl konflikter som klimatförändringar? Undviker man att göra skada längs vägen? Hur går det med den lokala förankringen? Räcker pengarna till och används de effektivt?

Välkommen till Sverigelanseringen av rapporten The State of the Humanitarian System 2022. Rapporten publiceras av nätverket för lärande inom humanitära frågor, ALNAP, och beskriver lärdomar och framsteg som gjorts sedan förra rapporten 2018.

Seminariet arrangeras av Sida, Röda Korset och Expertgruppen för biståndsanalys. Samtalet hålls på engelska.

Läs mer om rapporten hos ALNAP.