Kommunikation om bistånd: en kunskapshöjande strategi?

23 mars, 10:00-11:30, Medelhavsmuseet, Fredsgatan 2 i Stockholm, eller digitalt

Se seminariet i efterhand här:

Sida och svenskt civilsamhälle är bra på att sprida information om bistånd, men någon effekt på svenskarnas kunskapsnivå är svårare att se. Det visar en ny EBA-studie som utvärderat offentligt finansierade kommunikationsinsatsers effektivitet.

Riksdag och regering har under lång tid finansierat aktiviteter med målet att informera svenskarna om Sveriges internationella bistånd. Sedan 2010 styrs detta arbete av en separat strategi från UD. Rapportförfattarna pekar på att mycket av informationsspridningen når de tänkta målgrupperna, men effekter på svenskarnas kunskapsnivå är svåra att påvisa.

Välkommen till ett samtal om rapportens slutsatser, den svenska medierapporteringens utmaningar för att höja svenskarnas kunskaper, samt lärdomar inför utformandet och genomförandet av den kommande infokomstrategin.

Frukostsmörgås och kaffe serveras redan från kl. 9.00. Varmt välkomna att mingla och prata ikapp!

Program

  • Välkommen
  • Presentation av rapporten
  • Paneldiskussion
  • Frågor från publiken
  • Avslutning

Talare och panel:

Maria Grafström, docent vid Score, Stockholms universitet

Cecilia Strand, universitetslektor vid Institutionen för informatik och media, Uppsala universitet

Torbjörn Pettersson, avdelningschef HR och kommunikation, Sida

Marcus Lundstedt, chef för media och påverkan, We Effect

Charlotta Eriksson, projektledare, Finansdepartementet

Moderator: Kim Forss, EBA