DDB-seminarium: Att omvandla policy till verklighet – lärdomar från Östafrika

29 januari, 08:30-10:30, Lilla Nygatan 6, Postmuseum

Vilka konsekvenser får uteblivna investeringar för människor som lever i fattigdom? På vilket sätt påverkar globala indikatorer nationella policys? Hur kan nationell politik omvandlas till förändring på lokal nivå? Dessa är några av de frågor som seminariet berör, genom exempel från jordbruk, sanitet och jämställdhet med fokus på Östafrika. EBA har publicerat tre Development Dissertation Briefs (DDB), sammanfattningar av nya avhandlingar.

Nydisputerade Nelson Ekane, Linda Engström och Helena Hede Skagerlind, presenterar sina arbeten.

Program

09.00 Inledning

DDB-presentationer

Making sanitation happen: an enquiry into multi-level sanitation governance
Nelson Ekane, PhD in planning and decision analysis, KTH, Research Fellow, SEI

How can an agricultural investment that never happened affect people living in poverty?
Linda Engström, fil. dr. i landsbygdsutveckling, SLU

Development Goals and Gender Equality Change: Superficial Adjustment or Credible Commitments?
Helena Hede Skagerlind, fil. dr. i statsvetenskap, SU

Kommentarer och paneldiskussion följt av frågor från publiken