DDB-seminarium: Att omvandla policy till verklighet – lärdomar från Östafrika

29 January, 08:30 – 10:30, Lilla Nygatan 6, Postmuseum

Vilka konsekvenser får uteblivna investeringar för människor som lever i fattigdom? På vilket sätt påverkar globala indikatorer nationella policys? Hur kan nationell politik omvandlas till förändring på lokal nivå?

Dessa är några av de frågor som seminariet berör, genom exempel från jordbruk, sanitet och jämställdhet med fokus på Östafrika. EBA har publicerat tre Development Dissertation Briefs (DDB), sammanfattningar av nya avhandlingar.

Nydisputerade Nelson Ekane, Linda Engström och Helena Hede Skagerlind, presenterar sina arbeten.

Missa inte denna möjlighet att följa med i den senaste utvecklingsforskningen från svenska universitet!

Nelson Ekane, PhD in planning and decision analysis, KTH, Research Fellow, SEI

Linda Engström, fil. dr. i landsbygdsutveckling, SLU

Helena Hede Skagerlind, fil. dr. i statsvetenskap, SU

PROGRAM:

08.30 Registrering med frukost

09.00 Inledning

DDB-presentationer

Nelson Ekane – Making sanitation happen: an enquiry into multi-level sanitation governance

Linda Engström – How can an agricultural investment that never happened affect people living in poverty?

Helena Hede Skagerlind – Development Goals and Gender Equality Change: Superficial Adjustment or Credible Commitments?

Kommentarer och paneldiskussion följt av frågor från publik.

10:30 Seminariet avslutas