DDB-seminarium Fred

6 september, 14:00, Hörsalen, Myntkabinettet, Slottsbacken, Stockholm

6 september 2017, kl.14.00-16.00 (registrering och kaffe från 13.30)
Hörsalen, Myntkabinettet, Slottsbacken, Stockholm

Det svenska utvecklingssamarbetet ska, som ett av fem centrala perspektiv, genomsyras av ett konfliktperspektiv. Regeringen har angett som ambition att öka sitt fokus på freds- och statsbyggande genom att genomgående ta hänsyn till konfliktfrågor i utvecklingssamarbetet.

Under detta seminarium presenteras tre avhandlingar som undersöker bland annat vilken roll religionen kan spela i främjande av fredsprocesser, hur man bygger varaktig fred samt vad som påverkar olika typer av medlingstekniker.

Program:

14:00 Inledning, Johan Schaar (registrering och kaffe från 13:30)

Presentationer:

Sara Gehlin, Prospects for Theology in Peacebuilding: A Theological Analysis of the Just Peace Concept in the Textual Process towards an International Ecumenical Peace Declaration, World Council of Churches 2008-2011

Emma Elfversson, Durable Resolution of Communal Conflict

Mathilda Lindgren, Peacemaking up Close: Explaining Mediator Styles of International Mediators

Samtal mellan författarna, Åsa Wallton samt Jöran Bjällerstedt. Moderator: Johan Schaar

16.00 Seminariet avslutas

Anmälan: Senast onsdag 30 augusti till: ud.eba.seminarium@gov.se eller via www.eba.se.

Medverkande:

Sara Gehlin (PhD, 2016) Lunds universitet, Centrum för teologi och religionsvetenskap

Mathilda Lindgren (PhD, 2016) Uppsala universitet, Institutionen för freds-och konfliktforskning

Emma Elfversson (PhD, 2017) Uppsala universitet, Institutionen för freds-och konfliktforskning

Åsa Wallton, Senior Policy Specialist Peace, Sida

Jöran Bjällerstedt, Ambassadör, UD-KH

Johan Schaar, ledamot av EBA

Välkommen!