Sveriges arbete med de globala målen – vems ansvar?

20 juni, 11:30-13:00, Rosenbad, Drottninggatan 5

Med hjälp av de 17 globala målen i Agenda 2030 ska världen utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Till skillnad från tidigare FN mål så är dessa mål universella, dvs. alla, inklusive Sverige, delar på ansvaret att faktiskt nå målen. Riksdag, regering, myndigheter, civila samhället, kommuner och näringsliv har alla en roll i att genomföra den nya agendan nationellt och internationellt. Men hur fördelas ansvaret; vem ges ansvar, vem tar ansvar och vem kommer att utkrävas ansvar?

Kristina Jönsson och Magdalena Bexell, Lunds Universitet, presenterar sin nya EBA-rapport Swedish Responsibility and the United Nations Sustainable Development Goals. I rapporten analyseras den nationella policy processen kring de globala målen med fokus på hur ansvaret mellan olika aktörer i arbetet har sett ut, hur det kan fördelas och vilka konsekvenser det kan komma att få framöver. De har identifierat ett antal spänningar som behöver hanteras för att Sverige fortsättningsvis med trovärdighet ska kunna säga att vi ska leda utvecklingen och arbetet med de målen också på den globala nivån.

EBA bjuder in författarna, en panel med representanter från regeringens delegation för Sveriges genomförande av Agenda 2030, riksdagen och civila samhället och publiken till en framåtblickande diskussion om de utmaningar som det svenska arbetet för att nå de globala utvecklingsmålen står inför.

Program

11.30 Inledning
Malin Mobjörk, EBA

Swedish Responsibility and the United Nations Sustainable Development Goals
Magdalena Bexell, Lunds universitet och Kristina Jönsson, Lunds universitet

Paneldiskussion: De utmaningar vi står inför, vad gäller ansvar och organisering, i arbetet med att genomföra Agenda 2030
Pernilla Stålhammar, riksdagsledamot (MP)
Lovisa Hagberg, miljöpolicyansvarig WWF och medlem i CONCORDS arbetsgrupp för Agenda 2030
Johan Hassel, ledamot i Agenda 2030 delegationen och VD Global Utmaning

Moderator: Malin Mobjörk, EBA

12.55 Summering och framåtblick
Malin Mobjörk, EBA

13.00 Slut