DDB-seminarium: Jämställdhet i det humanitära biståndet och utvinningsindustrins effekt på kvinnors ställning

10 juni, 06:00, Fredsgatan 6

Med EBAs Development Dissertation Briefs ges nyligen disputerade doktorer möjlighet att presentera sin forskning med fokus på relevansen för utformningen av det svenska biståndet. Med detta för vi in kunskap om såväl ny forskning som nya forskare till regering, myndigheter och övriga intressenter.

Mål 5 i de globala utvecklingsmålen lyder ”Jämställdhet: att uppnå jämställdhet, och alla kvinnors och flickors egenmakt”. Jämställdhet ska enligt regeringen genomsyra alla delar av biståndet, bland annat har Sida ett tydligt uppdrag att verksamheten ska utgå från och genomsyras av ett integrerat jämställdhets-perspektiv som inkluderar en analys av kvinnors och flickors respektive mäns och pojkars situation.

Under detta seminarium presenteras kortare sammanfattningar av två avhandlingar: om jämställdhet i det humanitära biståndet (Elisabeth Olivius, ”Governing Refugees through Gender Equality: Care, Control, Emancipation”) samt effekter på kvinnors ställning av gruvbrytning i Afrika (Anja Tolonen, ”Mining Booms in Africa and Local Welfare: Labor Markets, Women’s Empowerment and Criminality”).

Utifrån de presenterade avhandlingarna förs en diskussion om relevansen för det svenska utvecklingssamarbetet med Carolina Wennerholm, ämnesföreträdare jämställdhet, Sida, Patrik Bergvall, programhandläggare, Union to Union, och Agnes Björn, enhetschef, katastrofriskhantering, Plan international Sverige.

PROGRAM

12.00 Inledning
Julia Schalk, medlem av EBA

 Presentation av EBA Development Dissertation Briefs

Approaches to Gender in Humanitarian Aid
Elisabeth Olivius, PhD, 2014, Statsvetenskapliga institutionen och Umeå centrum för genusstudier, UCGS, Umeå universitet

Women in African Natural Resource Booms
Anja Tolonen, PhD, 2015, Barnard College, Columbia University

Samtal
Rapportförfattarna
Carolina Wennerholm, ämnesföreträdare jämställdhet, Sida
Patrik Bergvall, programhandläggare, Union to Union
Agnes Björn, enhetschef, katastrofriskhantering, Plan international Sverige
Moderator: Julia Schalk

13.55 Avslutning