Förbättrad hälsovård i konfliktområden – exempel från Palestina, Colombia och Röda Korsets sjukhus

3 maj, 09:00-10:30, Zoom

Se seminariet i efterhand här:

Sjukvården utsätts för stora prövningar i väpnade konflikter. Samtidigt är jämlik hälsa ett viktigt mål i svenskt utvecklingssamarbete och konfliktperspektivet något som bör integreras i allt arbete. Det väcker frågor om hur sjukvården i konfliktområden kan förbättras och på vilka sätt utvecklingssamarbete kan bidra till bättre sjukvård, behandlingar och system.

Olika aspekter av hälsa och sjukvård i konfliktmiljöer är temat i tre så kallade Development Dissertation Briefs publicerade av Expertgruppen för biståndsanalys, EBA. Dessa kortversioner av nya doktorsavhandlingar undersöker frågor som:

  • Hur kan resurser som behövs för operationer i väpnade konflikter användas mer effektivt?
  • Hur påverkar konflikter kvinnors tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter?
  • Hur kan hälsosystemen förbättras för att bättre hantera krigsskador och icke-smittsamma sjukdomar?

Seminariet fokuserar på exempel från Palestina, Colombia och Röda Korsets sjukhus. Författarna kommer att presentera och diskutera sina avhandlingar. Välkomna att ta del av ny forskning om global hälsa från svenska universitet.

Deltagare:
Marwan Mosleh, fil dr i hälsovetenskap, Mittuniversitetet
Måns Muhrbeck, överläkare kirurgi, medicine doktor, Linköping universitet
Signe Svallfors, fil dr i demografi, Stockholms universitet
Åsa Molde, krigskirurg med lång erfarenhet från Internationella Röda Korset (ICRC)
Johan Schaar, vice ordförande, EBA

Språk: Engelska