Skandaler, opinion och anseende: Medialiseringen av biståndet

24 maj, 08:30-10:00, Karlavägen 100, Garnisonen

Allmänheten får sin bild av biståndet främst genom medierna. När rapporteringen innebär förenklingar, sensationella vinklar eller ett narrativ om hur biståndet förfuskas påverkar det dem som fattar beslut om svenskt utvecklingssamarbete.

I vilken mån förhåller de sig till risken att förlora sitt anseende? Undviker man projekt som är obekväma eller svåra att kommunicera till en bredare allmänhet? Väljer man i stället det som tycks mer gångbart?

I en studie av hur biståndet har skildrats i medierna under 2007 – 2016 visar forskarna Maria Grafström och Karolina Windell hur verksamheten blivit allt mer medialiserad. Intervjuer med berörda befattningshavare visar att medielogiken, inte minst rädslan för drev, har inkorporerats i organisationernas sätt att arbeta.

Program

08.30 Välkomna

Presentation av rapporten Skandaler, opinion och anseende

Maria Grafström, docent verksam vid SCORE
Karolina Windell, docent, tidigare verksam vid SCORE

Panelsamtal
Gun-Britt Andersson, tidigare bl a vice ordf EBA och fd statssekreterare
Hanne Kjöller, fristående krönikör och författare
David Wiking, avdelningschef, verksamhetsstöd, Sida
Lars Truedsson, reporter, Tredje Statsmakten

Moderator: Nina Solomin, EBA

10.00 Slut