Demokratibistånd till Afrika – hur kan det förändras?

14 januari, 15:00-16:30, Fredsgatan 2, Medelhavsmuseet

Afrikas ekonomiska utveckling är stark men hur utvecklas demokratin? I en ny EBA-rapport studerar Göran Hydén variationer i samhällsstyrning och demokratisk utveckling mellan länderna Kenya, Rwanda, Tanzania och Uganda.

Rapporten tar upp tre frågor:

  • varför är det angeläget att ompröva demokratibiståndet just nu?
  • vad är det som gör demokratibistånd så utmanande i ett afrikanskt sammanhang?
  • hur skulle ett mer relevant och effektivt demokratibistånd kunna se ut?

Medverkande
Göran Hydén, FD, professor emeritus, Political Science, University of Florida. Författare till ny EBA rapport om demokratisering, samhällsstyrning och demokratibistånd i Afrika.

Eva Ekelund, policychef och ställföreträdande internationell chef, ekumeniska allianser, Act Svenska Kyrkan.

Staffan Lindberg, FD, professor, statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet. Grundare och forskningsledare för Varieties of Democracy-institutet (V-Dem).

Moderator: Helena Bjuremalm, seniorrådgivare, Sida. Tidigare enhetschef för demokrati och utveckling, International IDEA.

Se Göran Hydén berätta om varför rapporten skrivits.