Demokratibistånd till Afrika – hur kan det förändras?

14 January, 15:00 – 16:30, Fredsgatan 2, Medelhavsmuseet

Välkommen till ett författarsamtal om EBA-rapporten ’2019:09 Democracy in African governance: seeing and doing it differently’!

Registrering och kaffe från 14.30. Seminariet startar 15.00.

Följ seminariet på webben:

Rapporten
Afrikas ekonomiska utveckling är stark. Men hur utvecklas demokratin? I fyra landfall – Kenya, Rwanda, Tanzania och Uganda – studerar Göran Hydén variationer i samhällsstyrning och demokratisk utveckling. Hur kan skillnaderna förklaras? Och vad har de för betydelse för biståndets praktik och utformning?
EBA-rapporten tar upp tre frågor: varför är det angeläget att ompröva demokratibiståndet just nu?; vad är det som gör demokratibistånd så utmanande i ett afrikanskt sammanhang? Och hur skulle ett mer relevant och effektivt demokratibistånd kunna se ut?

Medverkande
Göran Hydén, FD, professor emeritus, Political Science, University of Florida. Författare till ny EBA rapport om demokratisering, samhällsstyrning och demokratibistånd i Afrika.

Eva Ekelund, policychef och ställföreträdande internationell chef, ekumeniska allianser, Act Svenska Kyrkan.

Staffan Lindberg, FD, professor, statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet. Grundare och forskningsledare för Varieties of Democracy-institutet (V-Dem).

Samtalsledare: Helena Bjuremalm, seniorrådgivare, Sida. Tidigare enhetschef för demokrati och utveckling, International IDEA.

Se Göran Hydén berätta om varför rapporten skrivits.