Kontantstöd under krisen

 

Flera länder och biståndsaktörer satsar på kontantstöd som ett sätt att hjälpa utsatta människor under pandemikrisen. Vad vet vi om effekterna? Lisa Hjelm, EBA, har sammanställt kunskap om kontantbidrag. Ulrika Lång, Sida, berättar hur Sverige använder sig av kontantstöd i biståndet. Programledare: Nina Solomin