Avräkningar från biståndet: när, var, hur?

Bistånd och migration hör ihop. Därför är det inte konstigt att Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) och Delegationen för migrationsstudier (Delmi), två statliga kommittéer som var och en är specialister på varsin fråga, gör ett poddavsnitt ihop. Frågan är väl snarare varför vi inte gjort det tidigare. För när två olika perspektiv bryts mot varandra föds nya insikter.

Ämnet för avsnittet är dessutom högaktuellt: Avräkningar – att ta pengar från biståndsbudgeten för att finansiera flyktingmottagande. Jan Pettersson, kanslichef på EBA, pratar om hur avräkningar beräknas, hur det har varierat över tid och vilken effekt det har haft på övrigt bistånd. Henrik Malm Lindberg, tillförordnad kanslichef på Delmi, lyfter den historiska dimensionen av avräkningar och hur migrationskostnader hänger ihop med migrationsprognoser.

Programledare: Númi Östlund.