Djurhälsa i biståndet

Att stärka djurhälsan i fattiga länder är viktigt bland annat för att minska risken för pandemier och antibiotikaresistens. Hur ser Sveriges stöd till djurhälsosystem i låg- och medelinkomstländer ut? Och är det verkligen tillräckligt fokus på djurhälsa inom biståndet? Gäster: Hannah Akuffo, Sida, och Ulf Magnusson, SLU. Lyssna här.
Programledare: Nina Solomin