LJUDBOK: EBA:s årsrapport Biståndsanalys 2020

Inläsare: Björn Kjellman. Biståndsanalys 2020 bygger på de studier som EBA tagit fram under det senaste året.

Innehåll:
Förord: 00.40
Intervju med EBA:s ordförande: 03.15
Demokratisatsning: 06.41
Risk, korruption och medialisering: 12.35
Bistånd 2.0: 19.31
Bistånd till hållbarhet: 23.00
Att mäta långsiktiga effekter: 27.53
Antidiskrimineringsarbete och jämställdhet: 31.50
Framåtblick: 38.11
Presentation av ledamöterna i EBA: 43.01