Biståndsutvärdering 2.0

OECD-DAC:s kriterier för hur man utvärderar bistånd har fått ett enormt genomslag sedan de tillkom på 1990-talet. Nu har de reviderats och uppdaterats. Vad är nytt och innebär detta en förbättring? Cecilia Ljungman, konsult för Niras i Paris, och Jan Pettersson, kanslichef EBA, samtalar om de senaste principerna för biståndsutvärdering.

Programledare: Nina Solomin