Reformagenda för biståndet – en första läsning

Så har den kommit, regeringens reformagenda för biståndet. Under titeln Bistånd för en ny era: frihet, egenmakt och hållbar tillväxt presenterar regeringen riktningen för det svenska biståndet för kommande år. Men vad är det egentligen för beslut, och vad är de viktigaste innehållet? Vi gör en första analys av beslutet, och diskuterar vad det kan innebära för Sveriges bistånd. Medverkar gör Jan Pettersson, kanslichef på EBA och Númi Östlund, utredningssekreterare på EBA.