Svenskt inflytande i EU

I det här avsnittet utforskar vi frågan om Sveriges inflytande inom EU, med särskilt fokus på utvecklingspolitik och bistånd. Det är i EU en stor del av den utvecklingspolitiska agendan sätts. EU är inte bara en politisk aktör på den globala scenen, utan även en betydande partner på landnivå. EU är också en av världens enskilt största biståndsgivare.

EBA har låtit studera Sveriges inflytande under EU:s senaste budgetförhandlingar. Så vad vet vi om möjligheterna att påverka EU:s utvecklingspolitik?

Hör Magnus Lundgren, docent vid Göteborgs universitet och Tomas Tobé, Europaparlamentariker och ordförande i EU-parlamentets utvecklingsutskott.

Programledare: Númi Östlund.