Demokrati, byråkrati, jämställdhet och klimat – vad har vi lärt oss?

Demokrati, byråkrati, jämställdhet, och klimat – fyra områden där EBA har tagit fram studier under 2020. I detta avsnitt reflekterar EBAs ordförande och vice ordförande kring slutsatser i vår årsrapport Biståndsanalys, och vi hör även en del andra röster från biståndets värld. Medverkande: Helena Lindholm och Johan Schaar (EBA), Per Olsson Fridh, Daniel Tarschys, Mia Mjengwa Bergdahl, och Daniel Tiveau. Programledare är Willy Silberstein.