Biståndsinformation till folket – propaganda, information eller kommunikation?

Opinionsmätningar tyder på att svenskarnas kunskaper om utvecklingsfrågor har stärkts det senaste decenniet, medan intresset och engagemanget har minskat. En ny EBA-rapport analyserar hur bra Sida och civilsamhället är på att informera om bistånd. Hur ser förutsättningarna att påverka allmänhetens kunskap ut och varför finns biståndsinformationen?

Medverkar gör Ann-Marie Ekengren, Maria Grafström och Magnus Walan. Programledare är Númi Östlund.