Hur utvärderas biståndet?

Hur används våra biståndspengar och vad är resultatet? Det är de vanligaste, och kanske viktigaste, frågorna som allmänheten ställer om det svenska biståndet. I det här avsnittet tar vi ett brett grepp om hur biståndet utvärderas. Vilka är det, utöver EBA, som granskar och utvärderar svenskt bistånd? Hur mycket utvärderingar görs? Och vad används de egentligen till?

Medverkar gör Linda Öhman, chef på Stockholm Evaluation Unit på Läkare utan gränser och Markus Burman, utredningssekreterare på EBA.

Programledare: Númi Östlund.