Relevans – frågan om att göra ”rätt”

Gör vi rätt saker i biståndet? Det är en grundläggande fråga som ofta kommer lite i skymundan när mycket fokus ligger på biståndets genomförande och resultat. I det här avsnittet pratar vi om begreppet relevans, att göra rätt saker. Vad är ett relevant bistånd och hur bör man utvärdera relevans?

Medverkande är Karl-Anders Larsson, tidigare biståndsarbetare med lång erfarenhet från Sida och EBA-författare och Kim Forss, ledamot i EBAs expertgrupp.

Programledare: Númi Östlund