Starten på ett paradigmskifte? Biståndets regleringsbrev 2024

Regleringsbrev är regeringens verktyg för att besluta den årliga inriktningen för sina myndigheter. I det här avsnittet diskuterar vi regleringsbreven inom biståndet, och vad de kan betyda för det svenska biståndet i år och framöver. Fokus i samtalet är regleringsbreven för Sida och Folke Bernadotteakademin (FBA). Vad är de stora nyheterna för året, och vilka är de viktigaste uppdragen? Medverkar gör Jan Pettersson, kanslichef på EBA och Númi Östlund, utredningssekreterare på EBA.