Avsnitt 13: Biståndshistoria II – konflikter och revirstrider