Uppdraget: att skapa 600 miljoner nya jobb

I det här avsnittet av podden diskuterar vi en av regeringens målsättningar i utvecklingspolitiken – att bekämpa fattigdom genom jobbskapande. Är ett fokus på sysselsättning och jobbskapande nytt för svenskt bistånd och vilka utmaningar innebär det? Vad är det för skillnad mellan att främja jobbskapande, sysselsättning och försörjningsmöjligheter och hur arbetar Sida med detta idag? I programmet diskuterar vi också möjligheterna att skapa hållbara jobb genom bistånd, utifrån behovet av hållbar sysselsättning för ytterligare 600 miljoner människor till år 2030.

Medverkar gör Elisabet Montgomery, ämnesföreträdare för sysselsättning och marknadsutveckling på Sida och Númi Östlund, utredningssekreterare på EBA.