LJUDBOK: EBA:s årsrapport Biståndsanalys 2021

Inläsare: Björn Kjellman. Biståndsanalys 2021 samlar kunskap och slutsatser från vår verksamhet under förra året i ett tillgängligt, kort format. Den finns även i magasinform på eba.se.

INNEHÅLL
Förord: 00:58
Jämställdhet, makt och utvecklingssamarbete: 03:54
Att finansiera hållbar utveckling: 09:41
Fungerar demokratibistånd?: 12:07
Tillförlitligt om biståndets resultat: 18:10
Effektivt klimatbistånd kräver satsningar: 20:51
Bistånd genom multilaterala organisationer: 26:21
Bistånd, organisation och förvaltning: 29:50
Migration: 36: 20
Framåtblick: 40:10
Intervju med EBA:s ordförande: 43:00
Presentation av ledamöterna i EBA: 47:04