Hur klimatsmart är svenskt bistånd?

Hur väl ligger svenskt bistånd i linje med Parisavtalet om klimat från 2015? Mats Hårsmar, EBA, berättar om en ny underlagsrapport på ämnet, med inriktning på det multilaterala biståndet. Ulrika Åkesson, Sida, har granskat samma sak fast bilateralt. Men går alltid klimatanpassning hand i hand med fattigdomsbekämpning – eller finns det målkonflikter?

Programledare: Nina Solomin