Lärdomar från ett mörkt år – Biståndsanalys 2024

Ett poddavsnitt om vad som karaktäriserade utvecklingen i världen under det senaste året och betydelsen för det svenska biståndet. Vad EBA fokuserade på, och vilka lärdomar vi kan dra från det. Och om framtiden – vad som syns på horisonten och vad kan det ha för betydelse för Sverige och det svenska biståndet.
I studion Torbjörn Becker, EBAs ordförande och direktör för Östekonomiska institutet vid Handelshögskolan i Stockholm, Malin Oud, ledamot i EBAs expertgrupp och chef för Raoul Wallenberginstitutets Stockholmskontor och Númi Östlund, utredningssekreterare på EBA.